Thiết bị ghi nhận điện áp MCR-4V 

Máy ghi MCR-4V có thể hoạt động bằng pin hoặc nguồn USB. Dữ liệu có thể được kiểm tra tại chỗ từ biểu đồ xu hướng LCD của logger. Dữ liệu được tải xuống PC của bạn có thể được xem và phân tích bằng phần mềm tương thích với Windows của chúng tôi “T&D Graph”. Có thể kết nối tối đa bốn bộ ghi, bao gồm cả bộ ghi dữ liệu nhiệt độ MCR-4TC của chúng tôi, cho phép ghi tới 16 kênh dữ liệu.

Liên hệ ngay
Mã: FB831180 Danh mục: Từ khóa: , , ,