Thiết bị ghi nhận tín hiệu điện TR-55i-P 

Đồ thị có thể được hiển thị và phân tích bằng cách truyền dữ liệu sang PC thông qua bộ thu chuyên dụng TR-50U2.

Liên hệ ngay
Mã: FB831030 Danh mục: Từ khóa: , , ,