Phụ kiện, Đầu dò nhiệt độ TR-5220

Cảm biến nhiệt độ TR-5520 hay Đầu dò đo nhiệt độ của TandD được sử dụng với nhiệt ẩm kế tự ghi giúp người dùng kiểm soát nhiệt độ trong khoảng đo 60 đến 155 ° C. Đầu dò đo nhiệt độ TR-5520 có thể nhúng được trong nước và có thể nối dài với cáp nối TR-2C30​ (3m).

Liên hệ ngay