Thiết bị ghi nhận nhiệt độ tại chổ TR-57DCi

Thiết bị TR-57DCI là Thiết bị thu dữ liệu từ các thiết bị tự ghi của TandD. Thiết bị thu dữ liệu TR-57DCI cho phép thu nhận dữ liệu thông qua cổng kết nối hồng ngoại của thiết bị tự ghi. Kết quả sẽ thể hiện ngay trên TR-57DCI mà không cần phải kết nối với máy tính.

Liên hệ ngay