Cực âm dùng cho máy điện phân bằng đồng

Mã: FC942220 Danh mục: Từ khóa: