Bộ chỉnh lưu Hull-cell

Bộ chỉnh lưu Hull Cell được thiết kế đặc biệt với các đơn vị sử dụng mạch lọc có khả năng liên tục tạo ra sóng nền AC tối thiểu. Đầu ra dòng điện có lọc này là cần thiết để kiểm tra nhiều bồn mạ. Rectifier của Kocour được đặc biệt khuyến khích sử dụng trong các bài kiểm tra Hull Cell vì kết quả có thể là không đáng tin cậy khi sử dụng dòng điện chưa được lọc từ một nguồn duy nhất.

Liên hệ ngay
Mã: FC921040 Danh mục: Từ khóa: , ,