Que thử pH PEHANON 3.8–5.5

Giấy chỉ thị pH đã có từ nhiều thập kỷ nay và là tiêu chuẩn cho nhiều ứng dụng. Đối với mỗi giá trị pH, các giấy tờ này hiển thị một màu duy nhất có thể phù hợp với thang màu trong khoảng 0,2–1 đơn vị pH.

Liên hệ ngay
Danh mục: Từ khóa: , ,