Que thử pH PEHANON 10.5–13

Giấy chỉ thị pH đã có từ nhiều thập kỷ nay và là tiêu chuẩn cho nhiều ứng dụng.

Liên hệ ngay
Danh mục: Từ khóa: , ,