Que thử pH PEHANON 1.8–3.8

Giấy thử pH đã có từ nhiều thập kỷ và là tiêu chuẩn cho nhiều ứng dụng. Đối với mỗi giá trị pH, các giấy tờ thử hiển thị một màu có thể phù hợp với thang màu trong khoảng 0,2–1 đơn vị pH.

Liên hệ ngay
Danh mục: Từ khóa: , ,