Bộ kiểm tra Amoni thang cao WAK-NH4(C)-4

Bộ kiểm tra Amoni thang cao WAK-NH4(C)-4 cho phép đo nồng độ ion Amoni (NH4 +) trong các loại mẫu khác nhau bao gồm nước thải công nghiệp và nước bể tự hoại. Được sử dụng trong các lĩnh vực: Kiểm tra nước uống, nghiên cứu môi trường, tài liệu giáo dục, trang trại nuôi cá, nông nghiệp (Phân bón).

Liên hệ ngay