Bộ kiểm tra COD thang thấp WAK-COD(D)-2

Bộ dụng cụ kiểm tra COD thang thấp WAK-COD(D)-2 cho phép đo nồng độ COD trong các loại mẫu khác nhau bao gồm nước sông và nước thải công nghiệp. Được sử dụng trong các lĩnh vực: Quản lý Quy trình / Kiểm soát Chất lượng, kiểm tra nước uống, tài liệu giáo dục, nông nghiệp (Phân bón), điều tra sự bất thường.

Liên hệ ngay