Bộ dụng cụ kiểm tra Bạc WAK-Ag

Nguyên tắc kiểm tra nhanh bạc là phương pháp so màu

Thang đo của Test nhanh hàm lượng bạc (Ag): 0, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L

Liên hệ ngay
Mã: HC141010 Danh mục: Từ khóa: ,