Phụ kiện đầu dò đo nhiệt không khí 7040 

Phụ kiện đầu dò đo nhiệt không khí 7040. Đầu dò đã loại bỏ đầu nối đuôi lợn có thể được gắn vào Nhiệt kế của Bảng điều khiển thông qua các khối đầu vít.

Liên hệ ngay