Bộ kiểm tra chì SPK-Pb

Bộ dung cụ kiểm tra chì SPK-Pb cho phép đo ion Chì một cách chọn lọc và cung cấp khả năng đo lượng vết của ion Chì được quy định cho mức tiêu chuẩn nước thải.. Được sử dụng trong các lĩnh vực: Lĩnh vực quản lý nước thải, quản lý Quy trình / Kiểm soát Chất lượng, kiểm tra nước uống, các biện pháp đối phó với ô nhiễm đất, điều tra sự bất thường

Liên hệ ngay .

Mã: HC141770 Danh mục: Từ khóa: , ,