Bộ dụng cụ kiểm tra Nickel thang thấp WAK-Ni(D)

Bộ dụng cụ kiểm tra Nickel thang thấp WAK-Ni(D) cho phép đo nồng độ ion Niken (Hóa trị) (Ni2 +) trong các loại mẫu khác nhau kể cả nước thải công nghiệp.

Liên hệ ngay