Bộ dụng cụ kiểm tra Sulfide WAK-S

Bộ dụng cụ kiểm tra Sulfide WAK-S cho phép đo nồng độ Lưu huỳnh [Hydrogen Sulfide (H2S), Hydrogen Sulfide ion (HS–) và Sulfide ion (S2–)] trong nhiều mẫu khác nhau như nước thải công nghiệp hoặc nước môi trường.

Được sử dụng trong các lĩnh vực: Nghiên cứu môi trường

Liên hệ ngay
Mã: HC141580 Danh mục: Từ khóa: , ,