Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm SHA-3151

Đầu dò nhiệt độ độ ẩm (cảm biến nhiệt độ độ ẩm) SHA-3151 dùng đo nhiệt độ, độ ẩm của không khí trong khoảng -25 to 70°C và độ ẩm 0 to 99%RH.

Liên hệ ngay