Bộ dụng cụ kiểm tra PO4 thang thấp WAK-PO4(D)

Ứng dụng:Bộ dụng cụ kiểm tra PO4 thang thấp WAK-PO4(D) trong các loại mẫu khác nhau kể cả nước thải công nghiệp. Được sử dụng trong các lĩnh vực: Lĩnh vực quản lý nước thải, quản lý Quy trình / Kiểm soát Chất lượng, nghiên cứu môi trường, tài liệu giáo dục, trang trại nuôi cá, nông nghiệp (Phân bón).

Liên hệ ngay
Mã: HC141530 Danh mục: Từ khóa: , ,