Nhiệt kế điện tử đa năng 94020-K

Nhiệt kế điện tử đa năng 94020-K có bộ vi xử lý mạnh mẽ với bộ nhớ duy nhất, lưu trữ các cài đặt hiệu chuẩn, khiến việc điều chỉnh là không cần thiết.

Liên hệ ngay