Nhiệt kế đồng hồ đo dầu chiên 3270

3270 được sử dụng kiểm tra nhiệt độ dầu chiên trong khoảng đo 10-285°C. Cán dài đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Liên hệ ngay