Nhiệt kế điện tử 4005i

4005I cho phép kiểm tra nhiệt độ bề mặt đường ống cũng như chất lỏng chất rắn một cách dễ dàng và nhanh chóng.