Bộ nhiệt kế điện tử cầm tay 93233-K

Bộ nhiệt kế điện tử cầm tay 3 đầu dò 93233-K là Nhiệt kế điện tử đa năng được sử dụng đo nhiệt độ tâm (bên trong) nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ không khí. Nhiệt kế điện tử đa năng được các công ty thủy sản, chế biến thực phẩm, thức ăn nhanh sử dụng vì sự chính xác, tiện lợi và giảm chi phí.

Liên hệ ngay