Phụ kiện đầu dò đo nhiệt không khí 52048-K

Đầu dò mô phỏng rắn cặp nhiệt điện loại K mô phỏng nhiệt độ của sản phẩm trong tủ bảo quản lạnh, tủ lạnh, tủ đông hoặc xe tải giao hàng.

Liên hệ ngay