Bộ kiểm tra Kẽm thang thấp WAK-Zn(D)

Bộ dụng cụ kiểm tra Kẽm thang thấp WAK-Zn(D) cho phép đo nồng độ Kẽm (Hóa trị) (Zn2 +) trong các loại mẫu khác nhau kể cả nước máy hoặc nước môi trường. Được sử dụng trong các lĩnh vực: Lĩnh vực quản lý nước thải, quản lý Quy trình / Kiểm soát Chất lượng, kiểm tra nước uống, nghiên cứu môi trường, điều tra sự bất thường.

Liên hệ ngay