Bộ kiểm tra BOD WAK-BOD(D)

Bộ dụng cụ kiểm tra BOD WAK-BOD(D) cho phép đo nồng độ BOD trong các loại mẫu khác nhau bao gồm nước sông và nước thải công nghiệp.Tuy nhiên, nó hầu như không phản ứng với dầu hoặc dạng rắn, vì vậy hãy lưu ý khi đo mẫu như nước thải công nghiệp có thể chứa chúng.

Liên hệ ngay
Mã: HC141825 Danh mục: Từ khóa: , ,