Bộ kiểm tra BOD WAK-BOD

Bộ dụng cụ kiểm tra BOD WAK-BOD cho phép đo nồng độ BOD trong các loại mẫu khác nhau bao gồm nước sông và nước thải công nghiệp.Tuy nhiên, nó hầu như không phản ứng với dầu hoặc dạng rắn, vì vậy hãy lưu ý khi đo mẫu như nước thải công nghiệp có thể chứa chúng,ứng dụng trong giáo dục, trang trại nuôi cá.

Liên hệ ngay
Mã: HC141820 Danh mục: Từ khóa: , ,