Tủ sấy chân không công nghiệp (gián tiếp ) – Industrial Vacuum Dry Oven

Industrial Vacuum Dry Oven được dùng khi không có sẵn mẫu để làm khô chỉ với tủ sấy khô tuần hoàn không khí thông thường.

Liên hệ ngay