Tủ sấy chân không nhiệt cao (gián tiếp) – High Temp Vacuum Dry Oven (Indirect)

High Temp Vacuum Dry Oven (Indirect) là sản phẩm được sử dụng khi không thể sấy mẫu chỉ bằng máy sấy không khí nóng thông thường, đặc biệt khi sấy mẫu gây ra phản ứng oxy hóa khi kết hợp với oxy.

Liên hệ ngay