Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm TR-3100 

Đầu dò nhiệt độ độ ẩm hay Cảm biến nhiệt độ độ ẩm TR-3100 được sử dụng cùng với Thiết bị tự ghi TR-73U giúp người dùng ghi nhận nhiệt độ và độ ẩm.

Liên hệ ngay