Danh mục que thử pH PEHANON

Que thử PEHANON thống nhất chỉ báo pH và biểu đồ màu tham chiếu trên một dải. Test cho phép đọc độ pH không bị pha trộn 

Liên hệ ngay

Danh mục: Từ khóa: ,