Bộ kiểm tra Sulfate thang cao WAK-SO4(C)

Bộ dụng cụ kiểm tra Sulfate thang cao WAK-SO4(C) cho phép đo nồng độ ion Sunfat cao (SO42–) trong các loại mẫu khác nhau, bao gồm cả xử lý khử đối với nước xử lý. Được sử dụng trong các lĩnh vực: Quản lý Quy trình / Kiểm soát Chất lượng, bảo trì cơ sở vật chất, Nghiên cứu môi trường

Liên hệ ngay