Bộ kiểm tra Tổng hàm lượng cứng WAK-TH

Bộ dụng cụ kiểm tra Tổng hàm lượng cứng WAK-TH dùng kiểm tra độ cứng tổng (Ca+ và Mg+) trong nước với thang đo 0-200 ppm. Kit test WAE-TH cung cấp đầy đủ thuốc thử và dụng cụ cho 40 lần test, thích hợp dùng trong và ngoài phòng lab.

Liên hệ ngay