Bộ dụng cụ kiểm tra Sulfite thang cao WAK-SO3(C)

Bộ dụng cụ kiểm tra Sulfite thang cao WAK-SO3(C) cho phép đo nồng độ ion Sulfite cao trong các loại mẫu khác nhau bao gồm cả quá trình xử lý khử đối với nước xử lý. Được sử dụng trong các lĩnh vực: Quản lý Quy trình / Kiểm soát Chất lượng, bảo trì cơ sở vật chất.

Liên hệ ngay