Bộ kiểm tra H2O2 thang cao WAK-H2O2(C)

Bộ dụng cụ kiểm tra H2O2 thang cao WAK-H2O2(C) cho phép đo nồng độ Hydrogen Peroxide trong các loại mẫu và ứng dụng khác nhau bao gồm cả kiểm tra tồn dư trong nhà máy thực phẩm.

Được sử dụng trong các lĩnh vực: Quản lý Quy trình / Kiểm soát Chất lượng, điều tra sự bất thường, sức khỏe và An toàn (Chất khử trùng)

Liên hệ ngay