Bộ chuyển đổi điện 9374  

Đây là bộ chuyển đổi AC tùy chọn cho Bộ hẹn giờ kỹ thuật số nhiều trạm TFS4, được bán riêng. Loại bỏ sự cần thiết của pin.

Liên hệ ngay