Test thử nhanh chlorine 5-200ppm - Việt Nam

  • Hãng SX: VN Thang đo: 5-200ppm Dạng giấy thử Dựa trên bảng so màu Qui cách: 50 test/tập

Hãng SX: Việt Nam
Thang đo: 5-200ppm
Dạng giấy thử Dựa trên bảng so màu
Qui cách: 50 test/tập
 

Kiễm tra nhanh hàm lưỡng Chlorine trong mẫu nước, được ứng dụng nhiều trong kiễm tra chất lượng nước cho ngành sản xuất thủy sản và thực phẫm

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Test thử nhanh chlorine 25-200ppm Advantec-Nhật
Test thử nhanh chlorine 25-200ppm Advantec-Nhật là sản phẩm dạng giấy thử và dựa...
0
Test thử nhanh chlorine 10-50ppm Advantec-Nhật
Test thử nhanh chlorine 10-50ppm Advantec-Nhật là sản phẩm dạng giấy thử và dựa...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Fe2 thang thấp, WAK-Fe2(D)
Bộ dụng cụ WAK-Fe2+(D) dùng kiểm tra nồng độ ion sắt (Fe+2) trong khoảng đo 0...
0
Giấy đo pH định tính 001.1 Johson
Giấy đo pH 001.1 của Johnson là test thử định tính nếu pH < 7 giấy quì sẽ...
0
GIẤY THỬ PH ĐỊNH TÍNH 029.1 JOHNSON
Giấy thử pH 029.1 của Johnson là test thử định tính pH trong dung dịch, khi pH< 8.4...
0
Giấy thử pH định tính 027.1 Johnson
Giấy thử pH 027.1 của Johnson là test thử pH định tính khi pH< 6.6 giấy thử...
0