QUE THỬ NHANH NƯƠC THỰC PHẨM JOHNSON-ANH

  • Que thử nhanh của Johnson là Test thử nhanh giúp kiểm tra anh các chỉ tiêu cần kiểm soát trong nước cũng như thực phẩm. Test thử nhanh được sử dụng phổ biến trong nông nghiệp, thực phẩm, chất lượng nước và nghiên cứu

QUE THỬ NHANH NƯƠC THỰC PHẨM JOHNSON-ANH

Que thử nhanh của Johnson là Test thử nhanh giúp kiểm tra anh các chỉ tiêu cần kiểm soát trong nước cũng như thực phẩm. Test thử nhanh được sử dụng phổ biến trong nông nghiệp, thực phẩm, chất lượng nước và nghiên cứu.
TÊN SẢN PHẨM Code THANG ĐO QUI CÁCH
Que thử nhanh chlorine 0-1000 ppm 164.1C 0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L Cl₂ 100 test/hộp
Que thử nhanh chlorine 0-300 ppm 163.1C 0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300 mg/L Cl₂ 100 test/hộp
Que thử nhanh chlorine 0-20 ppm 216.1  0 - 0.5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 mg/L Cl₂ 100 test/hộp
Que thử nhanh chlorine 0-5 ppm 161.1C 0 - 0.5 -1 - 3 - 5 mg/L Cl₂ 100 test/hộp
Que thử nhanh Chlorine tổng 0-200 ppm 020.5 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 mg/L Cl₂ 5 m/cuộn
Que thử nhanh Amoniac (NH4) 0-400 ppm 210.1 : 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/L NH₄⁺ 00 test/hộp
Que thử nhanh axit ascorbic 0-2000 ppm 212.1  0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/L AA 100 test/hộp
Que Thử Nhanh Độ Cứng CaCO3 0-30 Od  214.1  0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 °d CO₃²⁻ 100 test/hộp
Que thử nhanh đồng 0-300 ppm 250.1 0 - 10 - 30 - 100 - 300 mg/L Cu 100 test/hộp
Que thử nhanh florua 0-100 ppm 173.5C 0 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/L F⁻ 100 test/hộp
Que thử nhanh gluco 0-2000 ppm 238.1 0 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 2000 mg/dL Glucose 100 test/hộp
Que thử nhanh gluco 0-500 ppm 230.1 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L Glucose 100 test/hộp
Que thử nhanh Iốt 0-225 ppm 236.1 0 - 50 - 75 - 150 - 225 mg/L I₂ 100 test/hộp
Que thử nhanh sắt Fe2/Fe3 0-500 ppm 248.1 0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L Fe²⁺Fe³⁺ 100 test/hộp
Que thử nhanh Nitrate 0-500ppm 176.5C 0 - 10 - 25 - 50 - 250 - 500 mg/L NO₃⁻ 100 test/hộp
Que thử nhanh Nitrite 0-25 ppm 175.5C 0 - 0.5 - 1 - 5 - 10 - 25 mg/L NO₂⁻ 100 test/hộp
Que thử nhanh Nitrite 0-80 ppm 218.1 0 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/L NO₂⁻ 100 test/hộp
Que thử nhanh Nitrate/Nitrite 500/80 254.1 0-10-25-50-100-250-500 mg/L NO3
0-2-5-10-20-40-80 mg/L NO2 
100 test/hộp
Que thử nhanh Peracetic 0-2000 ppm 228.1 0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 mg/L PAA 100 test/hộp
Que thử nhanh Peracetic 0-500 ppm 168.5C 0 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mg/L PAA 100 test/hộp
Que thử nhanh Peracetic 0-50 ppm 167.5C 0 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/L PAA 100 test/hộp
Que thử nhanh Peroxit 0-1000 ppm 222.1 0 - 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mg/L H₂O₂ 100 test/hộp
Que thử nhanh Peroxit 0-100 ppm 165.5C 0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/L H₂O₂ 100 test/hộp
Que thử nhanh Peroxit 0-25 ppm 220.1 0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/L H₂O₂ 100 test/hộp
Que thử nhanh phosphat 0-500 ppm 224.1 0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L PO₄³⁻ 100 test/hộp
Que thử nhanh BKC 0-1000 ppm 160.3 0 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mg/L Benzalkonium Chloride 100 test/hộp
Que thử nhanh BKC 0-1000 ppm 160.2 0 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L Benzalkonium Chloride 100 test/hộp
Que thử nhanh BKC  0-400 ppm 160.1 0 - 100 - 200 - 300 - 400 mg/L Benzalkonium chloride 100 test/hộp
Que thử nhanh Ag 0-100 ppm 012.1  0 - 1 - 1.75 - 2.75 - 3.5 - 5 - 7 - 10 g/L Ag⁺ 20 que/hộp
Que thử nhanh Sulfit 0-500ppm 172.5C 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L SO₃²⁻ 100 test/hộp
Que thử nhanh độ cứng nước 0-500 ppm 185.1C 0 - 50 - 125 - 250 - 500 mg/L CaCO₃ 100 test/hộp
Que thử nhanh độ cứng nước  0-25 ppm 240.1 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 °d CaCO₃ 100 test/hộp
Que thử nhanh độ cứng nước  0-21 ppm 226.1 3 - 4 - 7 - 14 - 21 °d CaCO₃ 100 test/hộp
Que thử nhanh 3 trong 1 nước hồ bơi 234.1 0-100-250-500-1000 mg/L CaCO3                                     
0-0.5-1-3-5-10 mg/L Cl2                   
pH 6.4-6.8-7.2-7.6-8.4
50 test/hộp
Que thử nhanh 5 trong 1 nước hồ bơi 232.1 0-100-250-500-1000 mg/L CaCO3                   
0-0.5-1-3-5-10 mg/L Cl2                   
0-1-3-5-10 mg/L Cl                         
0-80-120-180-240 mg/L CaCO3     
pH 6.4-6.8-7.2-7.6-8.4  
50 test/hộp

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Que thử nhanh chlorine 0-300ppm Jonhson 163.1c
Que thử nhanh chlorine 163.1c được sử dụng kiểm tra hàm lượng chlorine trong dung...
0
Test thử nhanh Peroxide 1100110001 Merck Đức
Test thử nhanh peroxide dùng kiểm tra peroxide trong các sửa UHT, công nghiệp giấy và...
0
Kiểm tra nhanh Nitrit NT04 Việt Nam
Code: NT04 Kiểm tra bán định lượng Nitrit trong nước ăn, đồ uống không màu,...
0
Que thử nhanh chlorine Johnson
Que thử nhanh chlorine Johnson là loại que thử nhanh và chính xác hàm lượng chlorine...
0
Que thử nhanh Peracetic axit 167.5C, 0-50 ppm
Que thử nhanh Peracetic cho phép xác định nhanh hàm lượng Peracetic sử dụng trong...
0
Que thử nhanh Peroxide Johnson
Que thử nhanh Peroxide cho phép xác định nhanh hàm lượng Peroxide trong dung dịch...
0
Que thử nhanh Sulfite Johnson 172.5C
Que thử nhanh Sulfite Johnson cho phép xác định nhanh và chính xác hàm lượng sulfite ...
0
Que thử nhanh Glucose- Johnson
Glucose là thành phần quan trong trong một số thực phẩm và nước giải khát vì...
0
Que thử nhanh Nitrate Johnson
Que thử nhanh Nitrat dùng kiểm tra hàm lượng Nitra trong các ao hồ cũng như trong...
0
Que thử nhanh Amonium 0-400 ppm Johnson 210.1
Amonium (NH4) được tạo ra trong quá trình phân hủy động thực vật và bản thân...
0
Que thử nhanh Ascorbic Acid 0-2000 ppm Johnson 212.1
Ascorbic acid được tìm thấy ở một số thực phẩm và chúng được dùng như là...
0
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 0-30 od Johnson 214.1
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 cho phép xác định nhanh độ cứng trong nước đặc...
0
Que thử nhanh đồng 0-300 Johnson ppm 250.1
Que thử nhanh đồng Johnson cho phép thử nhanh và chính xác hàm lượng đồng trong...
0