Que thử nhanh Nitrate Johnson

  • Que thử nhanh Nitrat dùng kiểm tra hàm lượng Nitra trong các ao hồ cũng như trong thực phẩm. Với test trip Johnson bảng có thể cùng kiềm tra hàm lượng Nitrate và Nitrite trên cùng 1 test thử.

Que thử nhanh Nitrate- Johnson
Hãng sản xuất: Johnson-Anh
Que thử nhanh Nitrat dùng kiểm tra hàm lượng Nitra trong các ao hồ cũng như trong thực phẩm. Với test trip Johnson bảng có thể cùng kiềm tra hàm lượng Nitrate và Nitrite trên cùng 1 test thử.
Code Tên sản phẩm Thang đo Qui cách
176.5C
 
Que thử nhanh Nitrate 0-50ppm 0-10-25-50-250-500 mg/L NO3-
 
100 strips
165.5C
 
Que thử nhanh Nitrate/Nitrite 0-500/25 ppm 0-10-25-50-100-250-500 mg/L NO3-
0-0.5-1-5-10-25 mg/L NO2
 
100 strips
28.1 Que thử nhanh Nitrate/Nitrite 0-500/80 ppm 0-10-25-50-100-250-500 mg/L NO3-
0-2-5-10-20-40-80 mg/L NO2-
 
100 strips

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Que thử nhanh chlorine 0-300ppm Jonhson 163.1c
Que thử nhanh chlorine 163.1c được sử dụng kiểm tra hàm lượng chlorine trong dung...
0
Test thử nhanh Peroxide 1100110001 Merck Đức
Test thử nhanh peroxide dùng kiểm tra peroxide trong các sửa UHT, công nghiệp giấy và...
0
Kiểm tra nhanh Nitrit NT04 Việt Nam
Code: NT04 Kiểm tra bán định lượng Nitrit trong nước ăn, đồ uống không màu,...
0
Que thử nhanh chlorine Johnson
Que thử nhanh chlorine Johnson là loại que thử nhanh và chính xác hàm lượng chlorine...
0
Que thử nhanh Peracetic axit 167.5C, 0-50 ppm
Que thử nhanh Peracetic cho phép xác định nhanh hàm lượng Peracetic sử dụng trong...
0
Que thử nhanh Peroxide Johnson
Que thử nhanh Peroxide cho phép xác định nhanh hàm lượng Peroxide trong dung dịch...
0
Que thử nhanh Sulfite Johnson 172.5C
Que thử nhanh Sulfite Johnson cho phép xác định nhanh và chính xác hàm lượng sulfite ...
0
Que thử nhanh Glucose- Johnson
Glucose là thành phần quan trong trong một số thực phẩm và nước giải khát vì...
0
Que thử nhanh Amonium 0-400 ppm Johnson 210.1
Amonium (NH4) được tạo ra trong quá trình phân hủy động thực vật và bản thân...
0
Que thử nhanh Ascorbic Acid 0-2000 ppm Johnson 212.1
Ascorbic acid được tìm thấy ở một số thực phẩm và chúng được dùng như là...
0
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 0-30 od Johnson 214.1
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 cho phép xác định nhanh độ cứng trong nước đặc...
0
Que thử nhanh đồng 0-300 Johnson ppm 250.1
Que thử nhanh đồng Johnson cho phép thử nhanh và chính xác hàm lượng đồng trong...
0
Que thử nhanh fluoride 0-100 ppm Johnson 173.5C
Que thử nhanh fluoride Johnson cho phép thử nhanh và chính xác fluoride trong nước...
0