Que thử nhanh chlorine Johnson

  • Que thử nhanh chlorine Johnson là loại que thử nhanh và chính xác hàm lượng chlorine dư trong dung dịch. Chlorine được sử dụng phổ biến trong việc xử lý nước hồ bơi, nước nguồn và hồ chứa. Ở nồng độ thích hợp chlorine giúp loại bỏ vi khuẩn gây hại loại bỏ tạp chất và tạo điều kiện phát triển cho tạo.Tuy nhiên ở nồng độ cao có thể gây anh hưởng mùi vị của nước thậm trí gây nguy hiện

Que thử nhanh chlorine Johnson
J-QUANT® Chlorine là loại que thử nhanh và chính xác hàm lượng chlorine dư trong dung dịch. Chlorine được sử dụng phổ biến trong việc xử lý nước hồ bơi, nước nguồn và hồ chứa. Ở nồng độ thích hợp chlorine giúp loại bỏ vi khuẩn gây hại loại bỏ tạp chất và tạo điều kiện  phát triển cho tạo.Tuy nhiên ở nồng độ cao có thể gây anh hưởng mùi vị của nước thậm trí gây nguy hiện. Vì vậy kiểm soát chlorine là việc làm hết xuất cần thiết. J-QUANT® Chlorine với dãy đo rộng rất phù hợp cho việc kiểm soát chlorin trong nhiều mẫu khác nhau:

Ref Product Description Indication Range Colour Change Presentation
161.1C J-QUANT® Chlorine 5 0-0.5-1-3-5 mg/L Cl2 white to pink/purple 100 strips
216.1 J-QUANT® Chlorine 20 0-0.5-1-3-5-10-20 mg/L Cl2 white to pink/purple 100 strips
163.1C J-QUANT® Chlorine 300 0-25-50-100-200-300 mg/L Cl2 white to yellow/brown 100 strips
164.1C J J-QUANT® Chlorine 1000 0-50-100-250-500-1000 mg/L Cl2 white to yellow 100 strips
 
 

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Que thử nhanh chlorine 0-300ppm Jonhson 163.1c
Que thử nhanh chlorine 163.1c được sử dụng kiểm tra hàm lượng chlorine trong dung...
0
Test thử nhanh Peroxide 1100110001 Merck Đức
Test thử nhanh peroxide dùng kiểm tra peroxide trong các sửa UHT, công nghiệp giấy và...
0
Kiểm tra nhanh Nitrit NT04 Việt Nam
Code: NT04 Kiểm tra bán định lượng Nitrit trong nước ăn, đồ uống không màu,...
0
Que thử nhanh Peracetic axit 167.5C, 0-50 ppm
Que thử nhanh Peracetic cho phép xác định nhanh hàm lượng Peracetic sử dụng trong...
0
Que thử nhanh Peroxide Johnson
Que thử nhanh Peroxide cho phép xác định nhanh hàm lượng Peroxide trong dung dịch...
0
Que thử nhanh Sulfite Johnson 172.5C
Que thử nhanh Sulfite Johnson cho phép xác định nhanh và chính xác hàm lượng sulfite ...
0
Que thử nhanh Glucose- Johnson
Glucose là thành phần quan trong trong một số thực phẩm và nước giải khát vì...
0
Que thử nhanh Nitrate Johnson
Que thử nhanh Nitrat dùng kiểm tra hàm lượng Nitra trong các ao hồ cũng như trong...
0
Que thử nhanh Amonium 0-400 ppm Johnson 210.1
Amonium (NH4) được tạo ra trong quá trình phân hủy động thực vật và bản thân...
0
Que thử nhanh Ascorbic Acid 0-2000 ppm Johnson 212.1
Ascorbic acid được tìm thấy ở một số thực phẩm và chúng được dùng như là...
0
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 0-30 od Johnson 214.1
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 cho phép xác định nhanh độ cứng trong nước đặc...
0
Que thử nhanh đồng 0-300 Johnson ppm 250.1
Que thử nhanh đồng Johnson cho phép thử nhanh và chính xác hàm lượng đồng trong...
0
Que thử nhanh fluoride 0-100 ppm Johnson 173.5C
Que thử nhanh fluoride Johnson cho phép thử nhanh và chính xác fluoride trong nước...
0