Bộ dụng cụ kiểm tra NO2 thang cao, WAK-NO2(C), Kyoritsu

  • Test thử Nitrite thang cao - Kiểm tra nhanh hàm lượng Nitrite (NO2) thang cao. Sản phẩm này cho phép đo Nitrite (NO2-) trong các mẫu khác nhau bao gồm cả nước thải công nghiệp. Màu tiêu chuẩn cung cấp cho thấy nồng độ nitrit có trong đầu, và nồng độ nitrit Nitơ bên trong (). Kiểm tra giá trị theo mục đích đo của bạn.

BỘ DỤNG CỤ KIỂM TRA NO2 THANG CAO WAK-NO2(C) KYORITSU
Code: WAK-NO2 (C)
Hãng: Kyoritsu-Nhật Bản
Test thử Nitrite thang cao - Kiểm tra nhanh hàm lượng Nitrite (NO2) thang cao. Sản phẩm này cho phép đo Nitrite (NO2-) trong các mẫu khác nhau bao gồm cả nước thải công nghiệp. Màu tiêu chuẩn cung cấp cho thấy nồng độ nitrit có trong đầu, và nồng độ nitrit Nitơ bên trong (). Kiểm tra giá trị theo mục đích đo của bạn.
Thông số WAK-NO2(C):
Phương pháp đo: Phương pháp Đo màu Hình ảnh Griess Romijin 
Thang đo:
16, 33, 66, 160, 330, ≥660 mg/L
5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L

Thời gian phản ứng: 5 phút
Quy cách:50 test/hộp
Kích thước hộp: 165l × 110W × 65H mm
Trọng lượng khoảng: 140g

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Test thử nhanh Kyoritsu Nhật Bản
Sản phẩm test nhanh của hãng Kyoritsu - Nhật Bản chuyên được dùng để test...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra NH4, WAK-NH4-2
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra NH4 thang cao, WAK-NH4(C)-2
Bộ dụng cụ WAK-NH4(C)-2 là test thử nhanh giúp kiểm tra nồng độ ion NH4+ trong...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Ozone, WAK-O3
Bộ dụng cụ WAK-O3 là test thử nhanh dùng kiểm tra ozone trong trong khoảng 0-5 ppm.
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Phenol WAK-PNL Kyoritsu
Bộ dụng cụ WAK-PNL là test thử nhanh giúp kiểm tra phenol dễ dàng với khoản đo...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra PO4 WAK-PO4 Kyoritsu
Bộ dụng cụ WAK-PO4 là test thử nhanh phép đo nồng độ Phosphate ion (PO43-) trong...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra PO4 thang cao, WAK-PO4(C)
Bộ dụng cụ WAK-PO4(C)là test thử nhanh dùng kiểm tra ion phosphat (PO43-) trong các...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra PO4 thang thấp WAK-PO4(D) Kyoritsu
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Tannin trong trà, ZAK-RC
Bộ dụng cụ ZAK-RC là test thử nhanh dùng xác định định lượng tanin của trà.
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Sulfite thang cao, WAK-SO3(C)
Bộ dụng cụ WAK-SO3(C) là test thử nhanh dùng kiểm tra hàm lượng sulfite thang cao...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Tổng hàm lượng Nitơ, WAK-TN-i-2 Kyoritsu
Bộ dụng cụ WAK-TN-I-2 là test thử nhanh dùng kiểm tra hàm lương nito tổng (bao...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Tổng hàm lượng cứng, WAK-TH
Bộ dụng cụ WAK-TH là dạng test nhanh kiểm tra tổng hàm lượng độ cứng (Ca+ và...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Kẽm, WAK-Zn
Bộ dụng cụ WAK-Zn là test thử nhanh dùng kiểm tra nồng độ Zn2+ trong khoản 0-5...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra H2O2 WAK-H2O2 KYORITSU
Bộ dụng cụ wak-H2O2 dùng test thử nhanh hàm lường peroxide (H2O2) trong khoảng đo...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra H2O2 thang cao WAK-H2O2(C)-Kyoritsu
Bộ dụng cụ test thử nhanh WAK-H2O2(C) phép đo nồng độ Hydrogen Peroxide ở nồng...
0