THIẾT BỊ-DỤNG CỤ-HÓA CHẤT-TEST KIT

Danh mục hàng APTACA-ITALIA STT Code TÊN HÀNG Xuất xứ ĐVT 1 10351 ống ly tâm nhựa 50ml, PP, Ø30 x 115 mm, có nắp, chia vạch đáy nhọn. (Gói 100 cái) Aptaca-Ý Cái 2 10352 ống ly tâm nhựa 15ml, Ø17 x 120 mm. có nắp, chia vạch đáy nhọn.(Gói 150 cái) Aptaca-Ý Cái 3 1003/V Tuýp ly tâm nhựa 0.5ml, PP, dạng Eppendorf type, chia vạch, có nắp ( Gói 1000 cái), Thùng 10 gói Aptaca-Ý Gói 4 1003/G Tuýp ly tâm nhựa 1.5ml, PP, dạng Eppendorf type, chia vạch, có nắp ( Gói 1000 cái), Thùng 10 gói Aptaca-Ý Gói 5 1303 Tuýp ly tâm nhựa 2.0ml, PP, dạng Eppendorf type, chia vạch, có nắp ( Gói 1000 cái), Thùng 10 gói Aptaca-Ý Gói 6 10482 Giá để tuýp ly tâm Eppendorf 100 chỗ, PP,màu xanh, 265 x 126 x 38 mm, Hộp 4 cái Kartell-Ý Cái

ĐẦU TRANG
logo