Ống đong thủy tinh (Measuring Cylinder)

Chuyên mục: .

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

Cat. No.

Capacity
ml

Accuracy limit
± ml

Graduation divisions
ml

h
mm

d
mm

Pack
Quantity

21 390 07 01 5 0,05 0,1 112 12 2
21 390 08 04 10 0,1 0,2 137 14 2
21 390 14 06 25 0,25 0,5 167 21 2
21 390 17 06 50 0,5 1 196 25 2
21 390 24 02 100 0,5 1 256 29 2
21 390 36 04 250 1 2 331 39 2
21 390 44 03 500 2,5 5 360 53 2
21 390 54 08 1000 5 10 460 65 1
21 390 63 01 2000 10 20 500 85 1

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “Ống đong thủy tinh (Measuring Cylinder)”

*