Đĩa petri (Petri disk)

Chuyên mục: .

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

Cat. No.

d x h
mm

Pack
Quantity

23 755 39 40 x 12 10
23 755 40 60 x 15 10
23 755 42 80 x 15 10
11 840 71 90 x 15 10
23 755 45 100 x 10 10
23 755 46 100 x 15 10
23 755 48 100 x 20 10

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “Đĩa petri (Petri disk)”

*