Test thử nhanh chlorine 10-50ppm Avantec-Nhật

  • Test thử nhanh chlorine 10-50ppm Avantec-Nhật là sản phẩm dạng giấy thử và dựa trên bảng so màu, Kiễm tra hàm lượng chlorine trong nước một cách nhanh chống Hãng SX: Avantec-Nhật bản Thang đo: 10-50 ppm Qui cách: 300 test/tập

Hãng SX: Avantec-Nhật bản
Thang đo: 10-50ppm
Dạng giấy thử và dựa trên bảng so màu
Qui cách: 300test/tập


 

Test thử nhanh chlorine 5-50ppm Avantec-Nhật là sản phẩm dạng giấy thử và dựa trên bảng so màu, Kiễm tra hàm lượng chlorine trong nước một cách nhanh chống, ừng dụng trong kiễm tra chất lượng nước sản xuất cho ngành sản xuất thủy sản và thực phẫm

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Test thử nhanh Peroxide 1100110001 Merck Đức
Test thử nhanh peroxide dùng kiểm tra peroxide trong các sửa UHT, công nghiệp giấy và...
0