Test thử nhanh chlorine 5-200ppm - Việt Nam

  • Hãng SX: VN Thang đo: 5-200ppm Dạng giấy thử Dựa trên bảng so màu Qui cách: 50 test/tập

Hãng SX: Việt Nam
Thang đo: 5-200ppm
Dạng giấy thử Dựa trên bảng so màu
Qui cách: 50 test/tập
 

Kiễm tra nhanh hàm lưỡng Chlorine trong mẫu nước, được ứng dụng nhiều trong kiễm tra chất lượng nước cho ngành sản xuất thủy sản và thực phẫm

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Test thử nhanh chlorine 25-200ppm Advantec-Nhật
Test thử nhanh chlorine 25-200ppm Advantec-Nhật là sản phẩm dạng giấy thử và dựa...
0
Test thử nhanh chlorine 10-50ppm Advantec-Nhật
Test thử nhanh chlorine 10-50ppm Advantec-Nhật là sản phẩm dạng giấy thử và dựa...
0