Que thử nhanh Nitrate/Nitrite Johnson 254.1

  • Que thử nhanh Nitrate/Nitrite 254.1 của Johnson có khả năng kiểm tra nhanh đồng thời Nitrate và Nitrite trên cùng que thử (test strip) trong khoản thang đo từ 0-500ppm đối với Nitrat và 0-80 đối với Nitrite.

Que thử nhanh Nitrate/Nitrite Johnson 254.1
Code: 254.1
Que thử nhanh Nitrate/Nitrite 254.1 của Johnson có khả năng kiểm tra nhanh đồng thời Nitrate và Nitrite trên cùng que thử (test strip) trong khoản thang đo từ 0-500ppm đối với Nitrat và 0-80 đối với Nitrite.
Code Tên sản phẩm               Thang đo                            Qui cách
254.1 Que thử nhanh Nitrate/Nitrite 500/80 0-10-25-50-100-250-500 mg/L NO3- 100 strips
0-2-5-10-20-40-80 mg/L NO2       
 

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Que thử nhanh chlorine 0-300ppm Jonhson 163.1c
Que thử nhanh chlorine 163.1c được sử dụng kiểm tra hàm lượng chlorine trong dung...
0
Test thử nhanh Peroxide 1100110001 Merck Đức
Test thử nhanh peroxide dùng kiểm tra peroxide trong các sửa UHT, công nghiệp giấy và...
0
Kiểm tra nhanh Nitrit NT04 Việt Nam
Code: NT04 Kiểm tra bán định lượng Nitrit trong nước ăn, đồ uống không màu,...
0
Que thử nhanh chlorine Johnson
Que thử nhanh chlorine Johnson là loại que thử nhanh và chính xác hàm lượng chlorine...
0
Que thử nhanh Peracetic axit 167.5C, 0-50 ppm
Que thử nhanh Peracetic cho phép xác định nhanh hàm lượng Peracetic sử dụng trong...
0
Que thử nhanh Peroxide Johnson
Que thử nhanh Peroxide cho phép xác định nhanh hàm lượng Peroxide trong dung dịch...
0
Que thử nhanh Sulfite Johnson
Que thử nhanh Sulfite Johnson cho phép xác định nhanh và chính xác hàm lượng sulfite ...
0
Que thử nhanh Iốt- Johnson
Que thử nhanh Iốt- Johnson được sử dụng để kiểm tra nồng độ Iốt trong các...
0
Que thử nhanh Glucose- Johnson
Glucose là thành phần quan trong trong một số thực phẩm và nước giải khát vì...
0
Que thử nhanh Nitrate Johnson
Que thử nhanh Nitrat dùng kiểm tra hàm lượng Nitra trong các ao hồ cũng như trong...
0
Que thử nhanh Amonium 0-400 ppm Johnson
Amonium (NH4) được tạo ra trong quá trình phân hủy động thực vật và bản thân...
0
Que thử nhanh Ascorbic Acid 0-1000 ppm Johnson 212.1
Ascorbic acid được tìm thấy ở một số thực phẩm và chúng được dùng như là...
0
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 0-30 od Johnson 214.1
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 cho phép xác định nhanh độ cứng trong nước đặc...
0