Que thử nhanh Amonium 0-400 ppm Johnson

  • Amonium (NH4) được tạo ra trong quá trình phân hủy động thực vật và bản thân Amonium tương đối vô hại. Tuy nhiên ở đồng độ pH thích hợp NH4 sẽ phân hủy thành khí NH3 gây hại cho thủy sinh. Ngoài ra NH4 cũng được quan tâm trong nguồn nước cấp. Vi thế Johnson cung cấp que thử nhanh Amonium 210.1 giúp kiểm tra nhanh và chính xác NH4 trong dung dịch.

Que thử nhanh Amonium 0-400 ppm Johnson,
Hãng sản xuất: Johnson-Anh
Amonium (NH4) được tạo ra trong quá trình phân hủy động thực vật và bản thân Amonium tương đối vô hại. Tuy nhiên ở đồng độ pH thích hợp NH4 sẽ phân hủy thành khí NH3 gây hại cho thủy sinh. Ngoài ra NH4 cũng được quan tâm trong nguồn nước cấp. Vi thế Johnson cung cấp que thử nhanh Amonium 210.1 giúp kiểm tra nhanh và chính xác NH4 trong dung dịch.

Code Tên sản phẩm                                     Thang đo Qui cách
210.1 Que thử nhanh Amonium 0-400 ppm 0-10-25-50-100-200-400 mg/L NH4+ 100 strips

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Test thử nhanh Peroxide 1100110001 Merck Đức
Test thử nhanh peroxide dùng kiểm tra peroxide trong các sửa UHT, công nghiệp giấy và...
0
Kiểm tra nhanh Nitrit NT04 Việt Nam
Code: NT04 Kiểm tra bán định lượng Nitrit trong nước ăn, đồ uống không màu,...
0
Que thử nhanh chlorine Johnson
Que thử nhanh chlorine Johnson là loại que thử nhanh và chính xác hàm lượng chlorine...
0
Que thử nhanh Peracetic axit 167.5C, 0-50 ppm
Que thử nhanh Peracetic cho phép xác định nhanh hàm lượng Peracetic sử dụng trong...
0
Que thử nhanh Peroxide Johnson
Que thử nhanh Peroxide cho phép xác định nhanh hàm lượng Peroxide trong dung dịch...
0
Que thử nhanh Sulfite Johnson
Que thử nhanh Sulfite Johnson cho phép xác định nhanh và chính xác hàm lượng sulfite ...
0
Que thử nhanh Iốt- Johnson
Que thử nhanh Iốt- Johnson được sử dụng để kiểm tra nồng độ Iốt trong các...
0
Que thử nhanh Glucose- Johnson
Glucose là thành phần quan trong trong một số thực phẩm và nước giải khát vì...
0
Que thử nhanh Nitrate Johnson
Que thử nhanh Nitrat dùng kiểm tra hàm lượng Nitra trong các ao hồ cũng như trong...
0
Que thử nhanh Ascorbic Acid 0-1000 ppm Johnson 212.1
Ascorbic acid được tìm thấy ở một số thực phẩm và chúng được dùng như là...
0
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 0-30 od Johnson 214.1
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 cho phép xác định nhanh độ cứng trong nước đặc...
0
Que thử nhanh đồng 0-300 Johnson ppm 250.1
Que thử nhanh đồng Johnson cho phép thử nhanh và chính xác hàm lượng đồng trong...
0