Que thử nhanh chlorine Johnson

  • Que thử nhanh chlorine Johnson là loại que thử nhanh và chính xác hàm lượng chlorine dư trong dung dịch. Chlorine được sử dụng phổ biến trong việc xử lý nước hồ bơi, nước nguồn và hồ chứa. Ở nồng độ thích hợp chlorine giúp loại bỏ vi khuẩn gây hại loại bỏ tạp chất và tạo điều kiện phát triển cho tạo.Tuy nhiên ở nồng độ cao có thể gây anh hưởng mùi vị của nước thậm trí gây nguy hiện

Que thử nhanh chlorine Johnson
J-QUANT® Chlorine là loại que thử nhanh và chính xác hàm lượng chlorine dư trong dung dịch. Chlorine được sử dụng phổ biến trong việc xử lý nước hồ bơi, nước nguồn và hồ chứa. Ở nồng độ thích hợp chlorine giúp loại bỏ vi khuẩn gây hại loại bỏ tạp chất và tạo điều kiện  phát triển cho tạo.Tuy nhiên ở nồng độ cao có thể gây anh hưởng mùi vị của nước thậm trí gây nguy hiện. Vì vậy kiểm soát chlorine là việc làm hết xuất cần thiết. J-QUANT® Chlorine với dãy đo rộng rất phù hợp cho việc kiểm soát chlorin trong nhiều mẫu khác nhau:

Ref Product Description Indication Range Colour Change Presentation
161.1C J-QUANT® Chlorine 5 0-0.5-1-3-5 mg/L Cl2 white to pink/purple 100 strips
216.1 J-QUANT® Chlorine 20 0-0.5-1-3-5-10-20 mg/L Cl2 white to pink/purple 100 strips
163.1C J-QUANT® Chlorine 300 0-25-50-100-200-300 mg/L Cl2 white to yellow/brown 100 strips
164.1C J J-QUANT® Chlorine 1000 0-50-100-250-500-1000 mg/L Cl2 white to yellow 100 strips
 
 

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Kiểm tra nhanh Nitrit NT04 Việt Nam
Code: NT04 Kiểm tra bán định lượng Nitrit trong nước ăn, đồ uống không màu,...
0
Que thử nhanh 3 trong 1 nước hồ bơi/bể cá Johnson
Que thử nhanh 3 trong 1 Johnson cho phép kiểm tra nhanh nồng độ Ph, chlorine tự do,...
0
Que thử nhanh 5 trong 1 nước hồ bơi/bễ cá Johnson
Que thử nhanh 5 trong 1 Johnson cho phép kiểm tra nhanh nồng độ Ph, tổng độ cứng,...
0
Que thử nhanh Amonium 0-400 ppm Johnson
Amonium (NH4) được tạo ra trong quá trình phân hủy động thực vật và bản thân...
0
Que thử nhanh Ascorbic Acid 0-1000 ppm Johnson
Ascorbic acid được tìm thấy ở một số thực phẩm và chúng được dùng như là...
0
Que thử nhanh Bạc 0-10ppm Johnson
Bạc được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực phim ảnh. Vì vậy, việc kiểm...
0
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 0-30 od Johnson
Que thử nhanh độ cứng CaCO3 cho phép xác định nhanh độ cứng trong nước đặc...
0
Que thử nhanh độ cứng của nước Johnson
Độ cứng của nước phụ thuộc chủ yếu vào muối của Ca và Mg trong nước....
0
Que thử nhanh đồng 0-300 Johnson ppm
Que thử nhanh đồng Johnson cho phép thử nhanh và chính xác hàm lượng đồng trong...
0
Que thử nhanh fluoride 0-100 ppm Johnson
Que thử nhanh fluoride Johnson cho phép thử nhanh và chính xác fluoride trong nước...
0
Que thử nhanh Glucose- Johnson
Glucose là thành phần quan trong trong một số thực phẩm và nước giải khát vì...
0
Que thử nhanh Iốt (Iodine) 0-225ppm, Johnson
Que thử nhanh Iốt- Johnson được sử dụng để kiểm tra nồng độ Iốt trong các...
0
Que thử nhanh Iốt- Johnson
Que thử nhanh Iốt- Johnson được sử dụng để kiểm tra nồng độ Iốt trong các...
0