Bộ dụng cụ kiểm tra NO2 thang cao, WAK-NO2(C), Kyoritsu

  • Test thử Nitrite thang cao - Kiểm tra nhanh hàm lượng Nitrite (NO2) thang cao. Sản phẩm này cho phép đo Nitrite (NO2-) trong các mẫu khác nhau bao gồm cả nước thải công nghiệp. Màu tiêu chuẩn cung cấp cho thấy nồng độ nitrit có trong đầu, và nồng độ nitrit Nitơ bên trong (). Kiểm tra giá trị theo mục đích đo của bạn. 

Test thử Nitrite thang cao - Kiểm tra nhanh hàm lượng Nitrite (NO2) thang cao. 
Sản phẩm này cho phép đo Nitrite (NO2-) trong các mẫu khác nhau bao gồm cả nước thải công nghiệp.
Màu tiêu chuẩn cung cấp cho thấy nồng độ nitrit có trong đầu, và nồng độ nitrit Nitơ bên trong ().
Kiểm tra giá trị theo mục đích đo của bạn.


Test thử Nitrite - Kiểm tra nhanh hàm lượng Nitrite (NO2) - test nhanh kyoritsu - test nhanh cod

Thông số kỹ thuật:
Test thử Nitrite thang cao - Kiểm tra nhanh hàm lượng Nitrite (NO2) thang cao


 
Hãng sản xuất
Kyoritsu
Xuất xứ
Nhật Bản
Phương pháp đo
Phương pháp Đo màu Hình ảnh Griess Romijin 
Thang đo
16, 33, 66, 160, 330, ≥660 mg/L
5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L
Thời gian phản ứng
5 phút
Tên sản phẩm
PACKTEST Nitrite
Mã sản phẩm
WAK-NO2 (C)
Quy cách
50 test/hộp
Kích thước hộp
165l × 110W × 65H mm
Trọng lượng khoảng
140g

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Test nhanh Kyoritsu Nhật Bản
Sản phẩm test nhanh của hãng Kyoritsu - Nhật Bản chuyên được dùng để test...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra NH4, WAK-NH4-2
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra NH4 thang cao, WAK-NH4(C)-2
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Ozone, WAK-O3
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Phenol, WAK-PNL
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra PO4, WAK-PO4
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra PO4 thang cao, WAK-PO4(C)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra PO4 thang thấp, WAK-PO4(D)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Tannin trong trà, ZAK-RC
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Sulfite thang cao, WAK-SO3(C)
Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật HTV là nhà phân phối chính của hãng...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Tổng hàm lượng Nitơ, WAK-TN•i-2
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Tổng hàm lượng cứng, WAK-TH
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Kẽm, WAK-Zn
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra H2O2, WAK-H2O2
Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật HTV là nhà phân phối chính của hãng...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra H2O2 thang cao, WAK-H2O2(C)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0