Đĩa petri thủy tinh (Petri disk)

  • Công ty HTV chuyên cung cấp các loại đĩa Petri kích thước khác nhau với giá cả tốt nhất. - Bề mặt đế và nắp phẳng, không bọt và vết thủy tinh. - Làm bằng thủy tinh soda-lime. - Cho phép phân bố agar đồng nhất và đảm bảo quan sát rõ. Thủy tinh loại III (chống kháng nước)

- Bề mặt đế và nắp phẳng, không bọt và vết thủy tinh.
- Làm bằng thủy tinh soda-lime.
- Cho phép phân bố agar đồng nhất và đảm bảo quan sát rõ. Thủy tinh loại III (chống kháng nước)
Ứng dụng:  Dùng cho các ứng dụng sinh học, y tế, cấy vi sinh, quan sát kính hiển vi.

STT                  
      Code                
                                     
                                    Tên sản phẩm                                                                         
1
237553903
 
Đĩa petri thủy tinh kích thước 40x12mm
2
237554008
 
Đĩa petri thủy tinh kích thước 60x15mm
3
237554205
 
Đĩa petri thủy tinh kích thước 80x15mm
4
1184071
 
Đĩa petri thủy tinh kích thước 90x15mm
5
237554608
 
Đĩa petri thủy tinh kích thước 100x15mm
6
237554805
 
Đĩa petri thủy tinh kích thước 100x20mm
7
237555107
 
Đĩa petri thủy tinh kích thước 120x20mm
8
237555201
 
Đĩa petri thủy tinh kích thước 150x25mm
9
237555904
 
Đĩa petri thủy tinh kích thước 200x30mm
 
10
237556103
 
Đĩa petri thủy tinh kích thước 200x50mm

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Bình hút ẩm (Desiccator )
BÌNH HÚT ẨM THÍ NGHIỆM được sử dụng trong các thí nghiệm cần đến việc...
0
Bình tam giác
Công Ty HTV chuyên cung cấp các loại bình tam giác cổ rộng và cổ hẹp khác nhau...
0
Chai trung tính nắp vặn xanh
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại chai thủy tinh thể tích khác nhau của nhiều...
0
Ống nghiệm nắp vặn
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại ống nghiệm kích thước khác nhau của nhiều...
0